Zoeken

Zoekterm: ''

Gevonden in Pagina's

Home

Tussen de weilanden en bossen van Best en Oirschot staat Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. Hier hebben kinderen, letterlijk en figuurlijk, alle ruimte om te ontdekken...

https://avontuurrijk-skobos.nl/

Contact

Tussen de weilanden en bossen van Best en Oirschot staat Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. Hier hebben kinderen, letterlijk en figuurlijk, alle ruimte om te ontdekken...

https://avontuurrijk-skobos.nl/contact/

Kindcentrum AvontuurRijk

Tussen de weilanden en bossen van Best en Oirschot staat Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. Hier hebben kinderen, letterlijk en figuurlijk, alle ruimte om te ontdekken...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/

Ouders

U als ouder speelt bij ons op school een belangrijke rol. Na de kinderen bent u voor ons de belangrijkste samenwerkingspartner die er is...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/

Nieuwe ouders

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een kindcentrum dat in het teken staat van Daltononderwijs. Dat betekent dat we een plek zijn voor kinderopvang en onderwijs dat gericht is op betekenisvol leren en dat we dat inrichten met deze belangrijke pijlers...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuwe-ouders/

School App

Bij AvontuurRijk  vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken, maken wij gebruik van de School App van Social Schools...

https://avontuurrijk-skobos.nl/school-app/

Missie en visie

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een kindcentrum dat werkt volgens de principes van het Daltononderwijs...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/missie-en-visie/

Onderwijs

Bij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk krijgt ieder kind de ruimte en veiligheid die het nodig heeft om zijn of haar talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/onderwijs/

Kindcentrumontwikkeling

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/kindcentrumontwikkeling/

Kwaliteit

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk volgen we de ontwikkelingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, van onze kinderen op de voet...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/kwaliteit/

Ondersteuning

We volgen de ontwikkelingen van onze kinderen nauwkeurig. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om het onderwijs te verbeteren...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/ondersteuning/

Plusklas

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/plusklas/

Nieuwkomersklas

Ieder kindcentrum kan te maken hebben met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne, kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/nieuwkomersklas/

Veiligheid

Een fijne, veilige en prettige sfeer: daar werken we structureel aan. Dit doen we door veel aandacht te besteden aan samenwerken, samen spelen en samen vieren...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/veiligheid/

Team

Het team van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk bestaat uit krachtige professionals die hun eigen specifieke talenten en kwaliteiten hebben...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/team/

Bestuur

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk valt als basisschool onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert...

https://avontuurrijk-skobos.nl/kindcentrum-avontuurrijk/bestuur/

Schooltijden

Om rust en regelmaat te creëren op onze school werken we met het 5-gelijke-dagenmodel. Dat betekent dat bij ons elke dag er, qua structuur, hetzelfde uitziet...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/schooltijden/

Verjaardagen

Is uw kind jarig? Proficiat! Natuurlijk mag uw kind zijn of haar verjaardag vieren door de groep te trakteren...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/verjaardagen/

Kinderopvang

AvontuurRijk is een kindcentrum. Samen met Korein zorgen we voor één visie, goede doorgaande leerlijnen en een hoge kwaliteit...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/kinderopvang/

Contact met ouders

Omdat we net als u het beste willen voor de kinderen vinden we open communicatie erg belangrijk. Daarom hebben we op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk ook veel contact met ouders, formeel en informeel...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

Absentie en verlof

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/ziekte-en-verzuim/

Medezeggenschapsraad

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk heeft een Medezeggenschapsraad (school) en een Oudercommissie (kinderopvang)...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Ouderraad

De ouderraad op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een heel actieve groep van acht mensen die allerlei activiteiten organiseert namens of voor onze school...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/ouderraad/

Kindermeedenkraad

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk hebben we een KinderMeedenkRaad (KMR). De kinderen die in deze raad zitten, kinderen uit groep 4 t/m 8, denken en praten mee over allerlei zaken op school...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/kindermeedenkraad/

Klachtenregeling

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht...

https://avontuurrijk-skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Kennismaken en aanmelden

Als uw kind straks vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Hartstikke spannend natuurlijk, want welke school is het meest geschikt? Wilt u weten of Dalton Kindcentrum AvontuurRijk de juiste plek is voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met school via 0499-550356 of avontuurrijk@skobos...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuwe-ouders/kennismaken/

Kwaliteit

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk volgen we de ontwikkelingen van onze kinderen op de voet. Wat zijn de resultaten bij de vakken? En hoe voelt een kind zich in de groep? Door alle kinderen zo goed mogelijk te volgen kunnen we ook op de best mogelijke manier bij hun ontwikkelbehoeften aansluiten...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuwe-ouders/kwaliteit/

Schooltijden

Om rust en regelmaat te creëren op onze school werken we met het 5-gelijke-dagenmodel. Dat betekent dat bij ons elke dag er, qua structuur, hetzelfde uitziet...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuwe-ouders/schooltijden/

Kinderopvang

AvontuurRijk is een kindcentrum. Korein biedt zowel dagopvang als voor- en naschoolse opvang aan binnen ons kindcentrum...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuwe-ouders/kinderopvang/

Gevonden in nieuws

Missie en visie SKOBOS

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/missie-en-visie-skobos/

Nieuwe PR-film SKOBOS

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/nieuwe-pr-film-skobos/

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/kindcentrumontwikkeling-doe-je-samen/

Rondleiding voor nieuwe leerlingen

Wordt uw kind dit jaar drie jaar, dan kunt u uw kind aanmelden bij een basisschool. Het kiezen van een school is een belangrijk moment...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/rondleiding-voor-nieuwe-leerlingen-/

Extra hulp voor de klas

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/extra-hulp-voor-de-klas/

Bso tijdens de zomervakantie

Bijna is het zover: zomervakantie! Dit jaar geen strak programma per dag bij de bso, maar een divers door de kinderen verzonnen aanbod...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/bso-tijdens-de-zomervakantie/

Thema 'Mijn dorp & stad' in volle gang

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/thema/

Vacature zij-instromer

Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer/

Een inkijkje in Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Deze week presenteren wij onze school op verschillende communicatiekanalen onder het mom van ‘Maak kennis met AvontuurRijk’...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/een-inkijkje-in-dalton-kindcentrum-avontuurrijk-/

Onze 5 Daltonkernwaarden

Op AvontuurRijk werken wij vanuit de vijf Daltonkernwaarden: Vrijheid en Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Effectiviteit en Reflectie...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/onze-5-daltonkernwaarden/

Zelfstandigheid bij AvontuurRijk

Door, naast rekenen, lezen en schrijven, te focussen op de Daltonkernwaarden, leren kinderen bij ons vaardigheden voor de toekomst...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/zelfstandigheid-bij-avontuurrijk/

Samenwerken: met en van elkaar leren

In een kleinschalige en groene omgeving werken we samen aan onze ontwikkeling. De kernwaarde Samenwerken gaat over het met én van elkaar leren in een sociale setting...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/samenwerken-met-en-van-elkaar-leren/

Effectiviteit en Reflectie

Op ons kindcentrum wordt leren Effectief, door op de andere vier kernwaarden, in een goede balans, te ontwikkelen...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/effectiviteit-en-reflectie/

SKOBOS bestaat 25 jaar!

Het schooljaar 2022-2023 wordt een bijzonder jaar voor ons, want SKOBOS bestaat 25 jaar. SKOBOS is de stichting die verantwoordelijk is voor het primair onderwijs op vijf kindcentra in de gemeente Oirschot en AvontuurRijk is er daar één van...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/skobos-bestaat-25-jaar1/

Groep 7 vertelt

In groep 7 oriënteren de kinderen zich (voor het eerst) op een middelbare school. Bij deze oriëntatiefase hoort ook het voorlopig advies wat zij van school ontvangen...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/groep-7-vertelt/

Schoolbibliotheek

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk hebben wij een schoolbibliotheek.De kinderen mogen hier boeken lenen voor op school en/of thuis...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/schoolbibliotheek/

Een kijkje in ons Daltononderwijs

Kernwaarde 3: zelfstandigheidZelfstandigheid is een van de belangrijkste eigenschappen die we kinderen mee kunnen geven...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/een-kijkje-in-ons-daltononderwijs/

Vacature leerkracht flexpool 0,6 wtf

Voor de SKOBOS-flexpool zijn wij per 1 augustus 2024 op zoek naar een leerkracht.Wil jij dat jouw werk verfrissend blijft, hou je ervan dat je deze week niet weet op welke school en bij welke groep je volgende week aan de slag bent en bouw je graag jouw kennis en ervaring snel uit? Bij SKOBOS zijn we regelmatig op zoek naar een vervanger...

https://avontuurrijk-skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-flexpool-06-wtf/

Gevonden in agenda