Nieuws

Staking 30 en 31 januari

Maandag

Het primair en voortgezet onderwijs gaat op 30 en 31 januari weer staken. Het kabinet heeft inmiddels meer geld vrijgemaakt voor het onderwijs, maar het personeel van AvontuurRijk maakt zich nog steeds zorgen over het nijpende lerarentekort en de effecten die dit heeft op de toch al hoge werkdruk. De nu toegezegde middelen en de daarbij gemaakte cao-afspraken zijn een tijdelijke en geen structurele investering in het onderwijs. Hiermee worden de problemen, die wij voorzien op de lange termijn, niet opgelost. lees verder »

Praktijkdag Kanjertraining

Maandag

orige week heeft het team van AvontuurRijk de cursus Kanjertraining met een praktijkdag afgerond. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. lees verder »

Nieuwe PR-film SKOBOS

Maandag

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma. Ter ere van zijn vertrek hebben wij een nieuwe pr-film gemaakt, die we die middag voor het eerst lieten zien. lees verder »

Staking woensdag 6 november 2019

Donderdag

De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben een staking aangekondigd op woensdag 6 november 2019. Zij roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op te gaan staken. De bonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een hoger salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. lees verder »

Mooi interview met juf Roxanne

Maandag

Roxanne Holsheimer-van Koppenhagen is leerkracht op ons kindcentrum en zij is onlangs geïnterviewd over haar werk in het onderwijs. Haar verhaal is te lezen op Hier wil ik werken.nu, een platform om meer aandacht te creëren voor werkgeverschap in het onderwijs, zodat leerkrachten zich weer gezien en gehoord voelen. lees verder »

Plasticsoep

Donderdag

In groep 4 werken de kinderen rondom het thema ‘juttersbuit’. We zijn dit thema gestart met een ton die gevonden was op het strand. Op deze ton stond een rebus die de kinderen op moesten lossen en in de ton zaten verschillende soorten boeken.
Vervolgens leerden de kinderen hoe ze in Word een verhaaltje kunnen typen over de zee en zij ontvingen flessenpost. lees verder »

Prachtige, nieuwe keuken in aula

Donderdag

n onze aula is deze week een spiksplinternieuwe keuken geinstalleerd. Hoe gaaf is dat! Op ons kindcentrum wordt vaak gekookt, onder andere door de kinderen in de bovenbouw en van de BSO. lees verder »

Toestemming beeldmateriaal

Donderdag

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens lessen, activiteiten en schoolreisjes. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. lees verder »

Rommelmarkt 27 en 28 mei

Maandag

e kinderen van groep 5, 6 en 7 houden vandaag en morgen een rommelmarkt. Het geld dat ze daarmee verdienen, gebruiken ze voor de sportmiddag die ze organiseren voor hun ouders. U komt toch ook even langs?! lees verder »

Toetsadviezen centrale eindtoets zijn correct

Dinsdag

Dit voorjaar hebben duizenden basisscholieren een eindtoets gemaakt. De leerlingen uit groep 8 van alle SKOBOS-scholen hebben de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens gemaakt. lees verder »

BSO-programma meivakantie

Woensdag

Onze BSO heeft voor de meivakantie allerlei leuke activiteiten gepland! lees verder »

Open lesdagen 14 en 19 maart

Maandag

Op donderdag 14 en dinsdag 19 maart organiseren wij van 08.30 tot 14.00 uur open lesdagen. Deze dagen zijn bedoeld voor nieuwe kinderen en hun ouders die graag een kijkje willen nemen op AvontuurRijk. lees verder »

SKOBOS Grensverleggend Groeien

Missie en visie SKOBOS

Donderdag

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor SKOBOS staat, wat onze identiteit en waarden zijn. Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van de organisatie. Het geeft aan waarvoor SKOBOS gaat, welke richting we op willen gaan. lees verder »

Vertelpunt Passend Onderwijs

Maandag

Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO en VO Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen. SKOBOS participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. lees verder »

We hebben een nieuwe naam!

Dinsdag

Wij hebben een nieuwe naam! Vanaf nu heten wij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk! lees verder »

Week tegen Kindermishandeling: 19 t/m 25 november

Dinsdag

Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. lees verder »

Groep 8 aan de kook

Maandag

Ook dit jaar koken de kinderen van groep 8 op school. Op vrijdag is vaak een groepje leerlingen culinair in de weer. Dat begint natuurlijk met het maken van een boodschappenlijstje. Daarna doen ze boodschappen en vervolgens gaan ze aan de slag in de keuken. lees verder »

Informatieavond “Mediaopvoeding: hoe doe je dat?”

Donderdag

Op woensdag 31 oktober aanstaande organiseren wij een informatieavond over mediaopvoeding. Hoe kun je je kind helpen om verstandig om te gaan met internet, gamen en sociale media? lees verder »

Groep 4 tegen plastic soep

Maandag

Groep 4 heeft bij nieuwsbegrip geleerd dat er veel plastic wordt gebruikt. Veel van dat plastic komt in de natuur terecht. In onze oceanen drijven meer dan 5.000.000.000.000 (5 biljoen) stukjes plastic. Al die plastic deeltjes samen noemen we plastic soep. Dat is niet goed voor dieren, maar ook niet voor mensen. Dus daar willen de kinderen van groep 4 iets aan doen. lees verder »

Lekkers uit onze eigen moestuin

Maandag

In onze moestuin groeit en bloeit er allerlei lekkers. De kinderen hebben in de eerste schoolweek een behoorlijke oogst binnen kunnen halen: komkommers, courgettes, tomaten, boterbonen, snijbonen en aardappels. lees verder »

Laatste schooldag in het nieuws!

Maandag

Vrijdag 6 juli was de laatste schooldag voor de zomervakantie. Die laatste dag vierden we met de hele school met een overheerlijk champagneontbijt en daarmee zijn we in het Brabants Dagblad gekomen: Vrijdag 6 juli was de laatste schooldag voor de zomervakantie. Die laatste dag vierden we met de hele school met een overheerlijk champagneontbijt en daarmee zijn we in het Brabants Dagblad gekomen: https://bd.nl/article/~aa352be0 lees verder »

Daltonvisitatie

Maandag

Onlangs is Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging. Elke vijf jaar moet een Daltonschool dat laten doen om het certificaat als officiële Daltonschool te mogen houden. lees verder »

Ontdekken en leren op het groene schoolplein

Dinsdag

Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk, leerzaam, bevorderen biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving, verminderen het pestgedrag en het wordt een plek waar je zelfs na schooltijd nog graag verblijft. lees verder »

Studiedag SKOBOS

Woensdag

Op vrijdag 22 september aanstaande vindt de jaarlijkse studiedag plaats voor alle personeelsleden van SKOBOS. lees verder »