Het bestuur van AvontuurRijk

Primair Onderwijs bij SKOBOS

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk valt als basisschool onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert. Als school maken we onze eigen keuzes, maar dat doen we binnen de kaders die SKOBOS voor alle vijf haar scholen creƫert. Om invulling te geven aan eenduidig beleid en heldere aansturing is SKOBOS ingericht met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze hebben een directe lijn naar onze directeur, onze Medezeggenschapsraad en ons hele team. Lees meer over SKOBOS op de website.