Veiligheid op AvontuurRijk

Elke dag een prettig klimaat

Een fijne, veilige en prettige sfeer: daar werken we structureel aan. Dit doen we door veel aandacht te besteden aan samenwerken, samen spelen en samen vieren. Ook bespreken we conflicten met onze kinderen en leren we ze hoe ze deze kunnen voorkomen en oplossen. 

Sociaal veiligheidsplan

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op ons kindcentrum is. Hoe we dat realiseren hebben we omschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe wij omgaan met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. We hebben een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid en er is een anti-pestprotocol. Daarnaast hebben we aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling en voor mediawijsheid.
Op SKOBOS-niveau hebben we een klachtenregeling en een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kanjertraining

Om onze kinderen bewust te laten worden van zichzelf en van elkaar werken we met de Kanjertraining. Het doel van deze training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen leren denken. Het resultaat ervan is dat kinderen minder last hebben van sociale stress. In elke groep heeft de Kanjertraining al voor een ‘manier van leven’ gezorgd: kleuters hoor je roepen ‘Stop, houd op met duwen!’ en kinderen uit groep 5 lossen in de pauze een probleem samen op. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten om in iedere sociale situatie goed te kunnen handelen. De Kanjertraining is oordeelvrij.

Verkeersveiligheid

BVL
BVL


Onze school heeft een Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dat betekent dat we het verkeersonderwijs op een goede manier verzorgen, zowel praktisch als theoretisch. Ook betekent het dat we structureel werken aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Denk hierbij aan een veilige haal- en brengsituatie en veilige routes tussen thuis en school.