Het team van AvontuurRijk

Dit zijn wij!

Het team van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk bestaat uit krachtige professionals die hun eigen specifieke talenten en kwaliteiten hebben. Vanuit die eigen kwaliteit zoeken we de verbinding op en werken we intensief samen. Zowel het team onderwijs als het team opvang heeft een Daltonscholing gevolgd, waardoor iedereen optimaal kan denken en handelen vanuit de Daltonvisie. Ook zit er veel deskundigheid in het team. Zo hebben we bijvoorbeeld twee leerkrachten met een master Special Educational Needs en verschillende teamleden met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van dyslexie. Ook hebben we een Daltoncoördinator die samen met de directeur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van ons Daltononderwijs.

Het team bestaat uit leerkrachten, een onderwijsassistente, pedagogisch medewerkers van de opvang, een intern begeleider, een interieurverzorger, een conciërge, een administratief medewerker en de directeur. Samen gaan we uit van vertrouwen en de mogelijkheden van ieder kind.

‘De onderlinge verbondenheid in ons team is groot, dat werkt fijn. In ons team ligt de focus ook op talent en de ontwikkeling hiervan.’

Leerkrachten

 • Angela Angela Vennix

  Groep 1-2 (ma-do-vrij)

 • Els Els Gottlieb

  Groep 1-2 (di en woe-ochtend)

 • Marianne Marianne van Haaren

  Groep 2-3 (ma-di-woe)

 • Britt Britt van Kroonenburg

  Groep 2-3 (do-vrij)

 • Kompas Irene Pijl

  Groep 2-3 (ma-do-vr)

 • Irene Irene van de Voort

  Groep 4 (ma-di-woe)

 • Marieke Marieke Wouters

  Groep 4 (do-vrij) Talentbegeleider (di)

 • Isa Loos

  Groep 5-6 (ma t/m vrij)

 • Malon Malon van Kollenburg

  groep 6-7 (ma t/m vrij)

 • Nicole Nicole van Riet

  Groep 8 (di t/m vrij)

 • Denyze Denyze van den Akker

  Leerkrachtondersteuner (di t/m vrij) groep 8 (ma) groep 1-2 woe-middag

 • Ivet Ivet van Moorsel

  Intern begeleider (di t/m do)

Directie

 • Ralf Ralf Burggraaff

  Directeur

Bovenschoolse ondersteuning

 • Wendy Robben

  Trajectbegeleider passend onderwijs SKOBOS

 • Marie Annick Canoy

  Bovenschoolse Plusklas SKOBOS

 • Lenne van Tilburg

  Leerkracht en intern begeleider Nieuwkomersklas SKOBOS

 • Moniek Simons

  Leerkracht Nieuwkomersklas SKOBOS

 • Imke Leeuwenberg

  Lerarenondersteuner Nieuwkomersklas SKOBOS

 • Sanne Trienen

  Onderwijsassistent Nieuwkomersklas SKOBOS

Opvang

 • Wilma Blankenstijn

  Locatiemanager

 • Linda Willems

  Pedagogisch medewerker

 • Lia Buylinckx

  Pedagogisch medewerker

 • Wieske Hovens

  Pedagogisch medewerker

 • Janita Klop

  Pedagogisch medewerker

Onderwijsondersteunend personeel

 • Jan Blankers

  Interieurverzorger

 • Radmila Borovcanin Radmila Borovcanin

  Administratief medewerker

 • Wim Wim van den Aker

  Conciërge