De BongerdRaad van AvontuurRijk

Belangenbehartiging voor school én opvang

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk heeft een Raad waarin de Medezeggenschapsraad (school) en Oudercommissie (kinderopvang) samenwerken. Deze BongerdRaad praat met de directie over allerlei beleidszaken en denkt vooral enthousiast mee over de ontwikkeling van ons kindcentrum. De BongerdRaad staat voor: overleggen, kritisch meedenken, adviseren, een klankbord zijn vanuit ouders en kijken naar de toekomst. Via de nieuwsbrief houden ze u op de hoogte waar ze mee bezig zijn. Ook zijn ze bereikbaar op het schoolplein of via e-mail: avontuurrijk@skobos.nl.

BongerdRaad

Op de foto van links naar rechts: Mark Lukkassen (lid GMR), Helma Kemps (OC), Chantal van Falier (MR), juf Els (MR), Janneke Vingerhoets (OC), Jeanette Klaassen (MR), juf Angela  (MR), Mirelle Gilsing (OC).

Vergaderdata BongerdRaad

Maandag 30 oktober 2017 om 18.30 uur
Maandag 11 december 2017 om 18.30 uur
Maandag 29 januari 2018 om 18.30 uur
Maandag 5 maart 2018 om 18.30 uur
Maandag 16 april 2018 om 18.30 uur
Maandag 4 juni 2018 om 18.30 uur

GMR

Naast de BongerdRaad is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting. Ons kindcentrum wordt hierin vertegenwoordigd door een van de ouders uit de BongerdRaad.