De AvontuurRaad van AvontuurRijk

Belangenbehartiging voor school én opvang

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk heeft een Medezeggenschapsraad (school) en een Oudercommissie (kinderopvang). Zij werken actief samen. De MR (eventueel aangevuld met de oudercommissie) praat met de directie over allerlei beleidszaken en denkt vooral enthousiast mee over de ontwikkeling van ons kindcentrum. De MR staat voor: overleggen, kritisch meedenken, adviseren, een klankbord zijn vanuit ouders en kijken naar de toekomst. Via de nieuwsbrief houden ze u op de hoogte waar ze mee bezig zijn. Ook zijn ze bereikbaar op het schoolplein of via e-mail: avontuurrijk@skobos.nl.

AvontuurRaad

De leden zijn:
Brigitte Smits - de Brouwer (ouder en voorzitter)
Evelien van Aaken (ouder en secretaris)
Angela Vennix (leerkracht)
Malon van Kollenburg (leerkracht)
De AvontuurRaad wordt aangevuld met twee ouders van de oudercommissie van de opvang:
Elle van Rijen
Linda Rommens
 

Vergaderdata AvontuurRaad


20-11-2023
15-01-2024
11-03-2024
15-04-2024
27-05-2024
13-06-2024

Agenda's en notulen 2023-2024

GMR

Naast de Medezeggeschapsraad is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting. Ons kindcentrum wordt hierin vertegenwoordigd door een ouder (Inge Scheffers) en leerkracht (Britt van Kroonenburg)