De AvontuurRaad van AvontuurRijk

Belangenbehartiging voor school én opvang

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk heeft een Raad waarin de Medezeggenschapsraad (school) en Oudercommissie (kinderopvang) samenwerken. Deze AvontuurRaad praat met de directie over allerlei beleidszaken en denkt vooral enthousiast mee over de ontwikkeling van ons kindcentrum. De AvontuurRaad staat voor: overleggen, kritisch meedenken, adviseren, een klankbord zijn vanuit ouders en kijken naar de toekomst. Via de nieuwsbrief houden ze u op de hoogte waar ze mee bezig zijn. Ook zijn ze bereikbaar op het schoolplein of via e-mail: avontuurrijk@skobos.nl.

AvontuurRaad

De leden zijn:
Mirelle Gilsing (ouder en voorzitter)
Chantal Falier (ouder)
Angela Vennix (leerkracht)
Els Gottlieb (leerkracht)
De AvontuurRaad wordt aangevuld met twee ouders van de oudercommissie van de opvang:
Saskia van Wezel
Janneke van Lieverloo 
 

Vergaderdata AvontuurRaad

Maandag 20 januari 2020 - 19.30 uur
Dinsdag 17 maart 2020 - 19.30 uur
Maandag 11 mei 2020 - 19.30 uur
Dinsdag 16 juni 2020 - 19.30 uur

 

GMR

Naast de AvontuurRaad is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting. Ons kindcentrum wordt hierin vertegenwoordigd door een ouder (Inge Scheffers) en leerkracht (Britt van Kroonenburg)