Klachtenregeling en vertrouwenspersoon bij AvontuurRijk

Voor als het nodig is

Heeft u vragen, kritische opmerkingen of klachten? Dan kunt u, als het gaat over uw kind of de situatie in de klas, daarvoor terecht bij de leerkracht. Is het voor u niet mogelijk om met de leerkracht over een kwestie te praten of loopt het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid? Dan kunt u in gesprek met de directeur. Deze kunt u ook direct benaderen wanneer het gaat over de organisatie van het kindcentrum of de inhoud van het onderwijs.

Vertrouwenspersoon

Ivet van Moorsel Kindcentrum De Plataan Oirschot
Ivet van Moorsel Kindcentrum De Plataan Oirschot

De vertrouwenspersoon op onze school is juf Ivet . Zij neemt contact op met ouders wanneer een kind melding maakt van seksuele intimidatie en ze let op de uitwerking van situaties waarin agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie een rol spelen. De vertrouwenspersoon kan ook bemiddelen wanneer er problemen of conflicten zijn tussen ouders en leerkrachten. Zij kan dan, als dat nodig is, de klachtenregeling bespreken met de betrokkenen en een extern contactpersoon of externe instantie inschakelen.