Klachtenregeling en vertrouwenspersoon bij AvontuurRijk

Voor als het nodig is

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht. Wanneer het voor u niet mogelijk is met hem of haar te praten, neem dan contact op met Ralf Burggraaff, directeur van AvontuurRijk.

Vertrouwenspersoon en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met Ivet van Moorsel, de interne vertrouwenspersoon op ons kindcentrum.

Ivet van Moorsel
Ivet van Moorsel

Kinderen, ouders of medewerkers kunnen bij juf Ivet terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Naast een luisterend oor biedt juf Ivet ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Zij geeft informatie over mogelijke vervolgstappen, kan eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en begeleidt de verdere procedure op school.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wie de interne vertrouwenspersoon is en wat zij voor hen kan doen, brengt juf Ivet jaarlijks een bezoek aan alle klassen. Ze legt dan uit wat haar taak is en hoe de kinderen haar kunnen bereiken.

Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspreekpunt pesten. Op onze school is dat dezelfde persoon als de interne vertrouwenspersoon.

Coördinator sociale veiligheid

Naast de vertrouwenspersoon hebben we op AvontuurRijk ook een coördinator sociale veiligheid. Dat is Ivet van Moorsel. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt. Meer hierover kunt u lezen onder Veiligheid.