Ouderraad op AvontuurRijk

Omdat samenwerken werkt

De ouderraad op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een heel actieve groep van acht mensen die allerlei activiteiten organiseert namens of voor onze school. Denk aan het schoolreisje, de sinterklaasviering en de kerstreceptie voor ouders. Alle leden zijn ook klassenouder bij een leergroep. Daardoor fungeren ze ook als contactpersoon tussen de leraren en ouders en zijn ze vaak het aanspreekpunt bij activiteiten in de klas.

Vragen kunt u sturen naar ant.orouder@skobos.nl

Ouderbijdrage

De ouderraad int en beheert de bijdrage die we van ouders voor activiteiten vragen. Naast het eigen overleg heeft de ouderraad twee keer per jaar een overleg met de directie en het leerkrachtenteam. Daardoor blijven alle partijen in onze school goed van elkaar op de hoogte. De ouderraad organiseert één keer in het jaar een algemene avond waar alle ouders welkom zijn. En de ouderraad bestuurt de oudervereniging. Daarvan bent u bij de aanmelding van uw kind voor onze school automatisch lid.