Communicatie en contact op AvontuurRijk

Samen voor het beste gaan

Omdat we net als u het beste willen voor de kinderen vinden we open communicatie erg belangrijk. Daarom hebben we op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk ook veel contact met ouders, formeel en informeel.

Contactmomenten

Een aantal momenten en kanalen vormen de leidraad in ons contact met ouders:

  • Oudergesprekken: drie keer per jaar houden we oudergesprekken. In de herfst is dit gesprek specifiek gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, de tweede gaat over het rapport en de laaste is facultatief Zijn er meer gesprekken nodig, dan kunnen deze tussendoor worden gepland. 
  • Nieuwsbrief en e-mail: elke week maken we een nieuwsbrief. Hiermee houden we u op de hoogte van alle dagelijkse dingen. We hebben ook veel contact met ouders via e-mail. Dit is vaak een gemakkelijk kanaal om een vraag te stellen of elkaar op de hoogte te brengen. Onze nieuwsbrieven en laatste nieuwtjes leest u hier. Onze voorkeur heeft natuurlijk altijd een goed en open gesprek.

Onze leerkrachten zijn voor (kort) en na schooltijd altijd aanspreekbaar voor ouders, net als onze pedagogisch medewerkers. Loop dus gerust bij ze binnen, de deur staat ervoor open. Of spreek de leerkracht of medewerker aan wanneer deze met de kinderen mee naar buiten loopt.

‘Negen van de tien keer lopen de leerkrachten aan het einde van de dag met de leerlingen mee naar buiten. Hierdoor zien en spreken leerkrachten en ouders elkaar vaker en creëren we laagdrempeligheid en betrokkenheid.’