Communicatie en contact op AvontuurRijk

Samen voor het beste gaan

Omdat we net als u het beste willen voor de kinderen vinden we open communicatie erg belangrijk. Daarom hebben we op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk ook veel contact met ouders, formeel en informeel. Voor een optimale oudercommunicatie maken wij gebruik van Social Schools. Via deze applicatie verloopt de volledige digitale communicatie.

Contactmomenten

Een aantal momenten en kanalen vormen de leidraad in ons contact met ouders:

  • Oudergesprekken: drie keer per jaar houden we oudergesprekken. In de herfst is dit gesprek specifiek gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, de tweede gaat over het rapport en de laatste is facultatief Zijn er meer gesprekken nodig, dan kunnen deze tussendoor worden gepland. 
  • School App van Social Schools: Wekelijks ontvangt u als ouders minimaal één bericht uit de klas(sen) van uw kind(eren). De te plaatsen berichten en/of beeldmaterialen kunnen betrekking hebben op de dagelijkse belevenissen in de klas, andere inhoudelijke berichten vanuit de school, planning van activiteiten, oudergesprekken, hulpvragen aan groepen ouders en aanvullende communicatie passend binnen deze lijn. Hiermee houden we u op de hoogte van alle relevante, schoolbrede zaken. We gebruiken de School App ook in de een-op-een communicatie tussen ouder(s) en leerkracht(en).  Onze voorkeur heeft natuurlijk altijd een goed en open gesprek.

Onze leerkrachten zijn voor (kort) en na schooltijd altijd aanspreekbaar voor ouders, net als onze pedagogisch medewerkers. Loop dus gerust bij ze binnen, de deur staat ervoor open. Of spreek de leerkracht of medewerker aan wanneer deze met de kinderen mee naar buiten loopt.

‘Negen van de tien keer lopen de leerkrachten aan het einde van de dag met de leerlingen mee naar buiten. Hierdoor zien en spreken leerkrachten en ouders elkaar vaker en creëren we laagdrempeligheid en betrokkenheid.’

Beleidsafspraken School App Social Schools Kindcentrum AvontuurRijk