Onderwijs op AvontuurRijk

Het draait om uitdaging en mogelijkheden

Bij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk krijgt ieder kind de ruimte en veiligheid die het nodig heeft om zijn of haar talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Om dat met ons team voor elkaar te krijgen zijn de volgende onderdelen in ons onderwijs en in onze opvang essentieel.

Betekenisvol onderwijs

Alles wat we bij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk aanbieden moet betekenisvol zijn. Dat betekent dat kinderen begrijpen waarom ze iets leren, wat de meerwaarde ervan is. Als een kind dat door heeft zal hij betrokken zijn en groeit de kans dat hij het geleerde op de lange termijn gebruikt. En dat is waar het, met onze focus op de toekomst, steeds om draait.

Brede ontwikkeling

In ons onderwijs streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling. We richten ons niet alleen op de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar ook op andere domeinen. Domeinen die minstens zo belangrijk zijn om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het leren van Engels, dat doen we al vanaf groep 1. Of aan het werken met de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie. Deze methode werkt vanuit thema’s en biedt volop ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden als informatie opzoeken en presentaties maken. Ook is de Kanjertraining belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Werken met weektaken en eigen keuzes

Om effectief te leren werken we al vanaf groep 1 met weektaken. De kinderen plannen taken zelfstandig in en leren aan te geven wanneer ze de taak hebben uitgevoerd. Natuurlijk gaat dat bij de kleuters anders dan in groep 8, we spelen in op verschillen in leeftijd. Aan het einde van de week evalueren de kinderen hoe de planning is gegaan. Het belangrijkste doel is niet dat alles af is, maar dat kinderen leren plannen. Naast weektaken werken we ook met keuzeborden en keuzewerk: kinderen beslissen zelf waar ze aan willen werken. Een belangrijk verschil tussen onze weektaak en die op veel andere scholen, is dat op onze weektaak alle leerstof van die week staat beschreven. Zo hebben kinderen zicht op alles wat er die week geleerd en gedaan mag worden.

‘Bij de weektaken is het voor ons niet het belangrijkste dat ze ‘af’ zijn. Het belangrijkste is dat de leerlingen zelf hun taken leren plannen.’

Model directe instructie

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk werken we met het directie instructie model. We maken alle kinderen duidelijk wat het doel is van de les, geven een effectieve instructie en zorgen ervoor dat kinderen daarmee zelfstandig aan de slag gaan. De leerkracht creëert hiermee tijd en ruimte om individuele kinderen of groepjes verder op gang te helpen. Kinderen die minder instructie nodig hebben kunnen dus snel aan de slag, kinderen die meer ondersteuning vragen krijgen de benodigde hulp.

21st Century Skills

Model 21st century skills
Model 21st century skills

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk maakt deel uit van Stichting SKOBOS. SKOBOS 2.0 is het project dat gericht is op een betere aansluiting van het onderwijs bij de tijd van nu. Daarvoor richt het project zich op 21st Century Skills: vaardigheden als samenwerken, netwerken en ICT- geletterdheid. Het doel van SKOBOS 2.0 sluit naadloos aan op onze visie op betekenisvol onderwijs. Ons onderwijs is, met de focus op 21st Century Skills, gericht op de vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst optimaal te ontwikkelen en functioneren.