Visie en missie van AvontuurRijk

Samen richting de toekomst

Dalton Kindcentrum AvontuurRijk is een kindcentrum dat werkt volgens de principes van het Daltononderwijs. We scheppen ruimte voor leerlingen en geven ze de gelegenheid samen te werken aan afgesproken taken. Daarmee laten we kinderen die vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de toekomst.

Onze missie

Wij geloven dat je bij kinderopvang en onderwijs uit moet gaan van het vermogen van mensen tot leren. Daarom vinden we dat kinderen bij ons de ruimte en vrijheid moeten krijgen om zelfstandig te werken, samen te werken en eigen keuzes te maken. En zich ook verantwoordelijk te voelen: voor zichzelf én de ander.

Onze visie

Om deze kinderopvang en dit onderwijs te creëren werken we vanuit de zes principes voor Daltononderwijs:

  • Vrijheid in gebondenheid. Om zelfstandig ervaringen op te doen hebben kinderen vrijheid nodig binnen de structuur die de leerkracht aanbiedt. Vrijheid in het Daltononderwijs betekent dat je kunt omgaan met verantwoordelijkheid. Dat je, wat je zelf kunt doen, ook zelf mag doen en hulp krijgt wanneer je dat nodig hebt.
  • Samenwerken. Kinderen leren niet alleen van maar ook met elkaar. Door samen te werken ontdekken ze zichzelf en hun mogelijkheden. Loop je door ons gebouw dan zie je dat ons hele kindcentrum op het samenwerken is ingericht.
  • Zelfstandigheid. Door zelfstandig problemen op te lossen leren kinderen nadenken en beter begrijpen. Dat betekent niet dat kinderen het zelf maar moeten uitzoeken: onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers stellen voor ieder kind een takenpakket samen dat hem of haar de kans geeft zelfstandig oplossingen te vinden.
  • Effectiviteit. Om de meest effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen te bereiken werken we met taken. Dat zorgt ervoor dat een kind altijd doelmatig en functioneel bezig.
  • Reflectie. De reflectie op ons kindcentrum geldt voor zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn altijd kritisch op het eigen handelen; samen reflecteren zij op het leren in het hele kindcentrum. Kinderen stimuleren we om te reflecteren op het eigen gedrag en keuzes.  
  • Borging. Een Daltonschool is een lerende organisatie die met planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie constant professionaliseert, experimenteert en reflecteert. Dit betekent simpelweg dat onze mindset altijd gericht is op het  verbeteren van het onderwijs en onze kinderopvang.

‘Onze visie zit in alles verweven. Je komt hem overal tegen binnen onze school. Wij blijven samen aan deze visie werken door onszelf telkens de vraag te stellen: "Waarom doen we dit?"

Naast deze pijlers van het Daltononderwijs werken we ook met de door onszelf toegevoegde pijler ‘onbevreesdheid’: het is belangrijk dat leerlingen durven experimenteren, durven fouten te maken en durven te ondernemen. Kinderen die onbevreesd zijn ontdekken en leren meer.