Kwaliteit op AvontuurRijk

Zo volgen we ontwikkeling

Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk volgen we de ontwikkelingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, van onze kinderen op de voet. Wat zijn de resultaten bij de vakken? En hoe voelt een kind zich in de groep, gaat het graag naar school? De ontwikkeling van een kind zien we als een totaalproces en door bij alle kinderen dat proces zo goed mogelijk te volgen, kunnen we op hun ontwikkelbehoeften aansluiten. De belangrijkste pijlers hierin zijn reflectie en borging.

Observeren en toetsen

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers verzamelen gegevens door te observeren en te toetsen. Bij de kleuters observeren leerkrachten heel veel en verwerken ze de gegevens in een zelfontwikkeld observatiesysteem. In de andere groepen maken we, naast observeren, ook gebruik van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. De methodegebonden toetsen nemen we af na ieder blok of hoofdstuk, de Cito-toetsen houden we tweemaal per jaar voor verschillende vakgebieden. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met de methode SCOL. Twee keer per jaar staan de resultaten van de kinderen weergegeven in hun rapport.

Tevredenheidspeiling

Omdat we een lerende organisatie zijn en voortdurend verbeteren staan we altijd open voor suggesties, tips en feedback. Daarom houden we iedere drie jaar een tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en het personeel. De resultaten laten zien hoe groot het gevoel van tevredenheid is op tal van gebieden. Positieve uitkomsten vieren we en verbeteringen pakken we planmatig aan. Ons kindcentrum staat daarnaast  bekend om zijn enorme laagdrempeligheid. Ouders lopen gemakkelijk binnen en onze teamleden en directie staan altijd open voor een gesprek, tips en feedback.