Ziekte en verzuim op AvontuurRijk

Mogelijkheden en regels

Is uw kind ziek? Laat dit dan telefonisch aan ons weten, voor schooltijd. Is een leerling afwezig zonder dat we daarvan op de hoogte zijn? Dan nemen we in de loop van de ochtend contact met u op om te vragen naar de reden.
Is uw kind afwezig vanwegen doktersbezoek, vragen wij u hier een verlofformulier voor in te vullen. 

Verlofaanvraag

Uw kind heeft, als het vijf jaar is, een leerplicht. Dit betekent dat hij of zij naar school moet wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zomaar weg mag blijven. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Vakantieverlof: uw kind kan alleen op vakantie onder schooltijd wanneer u tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. Doet u hier een aanvraag voor, dan wordt deze door de directeur getoetst aan de voorwaarde zoals deze in de leerplichtwet zijn vastgelegd. De directeur neemt aan de hand hiervan een beslissing.  Indien noodzakelijk kan hij de leerplichtambtenaar consulteren. 
  • Verlof in het geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’: met andere gewichtige omstandigheden bedoelen we bijvoorbeeld een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten en ziekte van bloed- en aanverwanten. De directeur mag hier per schooljaar maximaal 10 dagen voor vrij geven.

Wilt u een aanvraag doen voor verlof? Print dan het formulier uit, vul het in en breng het naar de directeur. Die neemt de aanvraag in behandeling.